Privaatsustingimused

Privaatsustingimused:

LM Servis oü on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsustingimused, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

NB! LM Servis oü teenuseid ja/või veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Mõisted:

Isikuandmed on eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida LM Servis oü kogub ja töötleb eraisikuga sõlmitud lepingu (suulise või kirjaliku) täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Isikuandmete töötlemine on igasugune LM Servis oü kliendi või veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.
Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda.
Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad LM Servis oü teenuseid või edastavad LM Servis oü-le omalt poolt infot mistahes kujul või vormis. Muuhulgas kodulehe lugemine, teenuste tellimine/kasutamine, LM Servis oü-ga e-maili või telefoni teel ühenduse võtmine.
Teenused on kõik LM Servis oü poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine:

Kasutaja isikuandmete kogumine võib toimuda järgnevatel viisidel:

• kontaktandmete (muuhulgas nimi, sünniaeg, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress jne) esitamisel LM Servis oü-s kohapeal, meie veebilehe kaudu või e-maili teel;
• veebilehe kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu saadav info, Google Analytics ja FB Pixel kaudu saadav info;
• kliendi tagasiside küsitluste või e-kirjade kaudu edastatav info;
• ostu või tellimuse sooritamisel meie ruumides, kodulehe või e-maili kaudul;
• ürituste ja teenuste tegemisel tekkiv foto- ja videomaterjal.

Isikustamata andmete kogumine:

LM Servis oü isiksustamata andmete kogumiseks kasutame nö küpsiseid e. ing. k. cookies.

Küpsiste kasutamine veebilehel:

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

• Püsivad küpsised, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja, kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
• Seansiküpsised on ajutised ja kaovad kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks ostukorvi sisu salvestamiseks jms funktsionaalsuste võimaldamiseks.
Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud.

Tihti lubavad veebilehitseja vaikesätted küpsiste säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.
Statistika kogumiseks kasutab LM Servis oü Google Analytics ja Facebook Pixel teenuseid, kogudes andmeid lehe külastusstatistika kohta. Google Analytics ja Facebook Pixel võib andmeid kasutajate aktiivsuse kohta koguda ka ilma küpsisefaile kasutamata.

Isikustamata andmeid kasutame:

• Veebilehe külastatavuse statistika põhjal veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks (Facebook Pixel, Google Analytics)
• LM Servis oü teenuste parendamiseks ja pidevaks kasutajakogemuse täiustamiseks;
• turundussõnumite ja -kampaaniate loomiseks.

Isikuandmete kasutamine:

Kogutud isikuandmete abil saame koostada kliendile hinnapakkumise, saata tellitud kaupa, anda tagasisidet pakutava teenuse protsessi kohta ning teostada tagasisideuuringuid. Klient, kes ei soovi olla meie tagasisideuuringu loendis, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kliendi paremaks teenindamiseks võib LM Servis oü avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele. Kolmanda osapoolena loetakse ettevõtteid, kes osutavad LM Servis oü-le teenuseid ning on lepinguga kohustatud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partnerid, kelle ülesanneteks on LM Servis oü-st tellitud kaupade transport.

LM Servis oü-s tehtud foto- ja videomaterjali võime avaldada oma ruumides, reklaamidel, kodulehel ja sotsiaalmeedias. Kui klient ei soovi foto- ja videomaterjalil jäädvustatud saada, siis on kliendil võimalik meid sellest teavitada foto-või videomaterjali jäädvustamise hetkel.
Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu
LM Servis oü ei avalda kasutajate isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kelle tegevus ei ole seotud LM Servis oü teenuse pakkumise ega toimimisega!

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus:

LM Servis oü säilitab isikuandmeid seni, kuni see on eesmärgi täitmiseks vajalik või seadusest tulenevalt nõutud. Vastavalt seadusele, säilitame raamatupidamisandmeid 7 aastat majandusaasta lõppemisest. Tagasisideuuringu nimekirjas olevat e-maili aadressi hoiame seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.
LM Servis oü rakendab töödeldavate isikuandmete kaitseks kõiki mõistlikke meetmeid. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutajal on igal hetkel õigus:

• avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
• nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
• nõuda isikuandmete töötlemise piiramist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata vastavasisuline sooviavaldus e-posti aadressile info@lmservis.ee. Avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Vältimaks kasutajate andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (saadetuna meie andmebaasis registreeritud e-posti aadressilt, digitaalselt allkirjastatult või isiklikult LM Servis oü-s kohapeal). LM Servis oü-l on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.
Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad seadistused oma veebilehitseja seadete alt.

Privaatsustingimuste muutmine:

LM Servis oü jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata. Privaatsustingimuste uusim versioon on alati saadaval meie privaatsustingimuste lehel. Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega võta meiega ühendust aadressil info@lmservis.ee.
Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

L.M. Servis OÜ

A. H. Tammsaare tn 57 Jõhvi linn, Ida-Viru maakond 41533

Oleme avatud

E-R  8.00 - 17.00

L, P  suletud

Broneeri aeg

TEL:  +372 33 71 298

GSM: +372 56 246 389

Varuosad

TEL:  +372 33 71 298

TEL:  +372 56 246389